Od svého počátku Eurolaton vyvíjí své produkty s ohledem na ruzné faktory, které kvalitu výrobku určují společně se spokojeností zákazníka.

Kliky, dveřní zarážky, věšáky.  Jsou předměty denní potřeby, které Eurolaton opatřil jedinečným osobním charakterem, přetvořil je v unikátní kusy, které znovuodhalují místo kde jsou instalovány.